MURPHYHO ZÁKONY 22 ...

Murphyho zákony včelařské...   ...jaaúú...


Zákony, které mají základní platnost:
1. Včely, pokud jde o včelaření, jsou bystřejší než včelaři.


2. Nejvíce rozšířeným mýtem o včelaření je ten, že včely jsou chovány.


3. Včelstvo, kterému se v nejvhodnějších podmínkách věnuje všestranná péče, udělá to, co se jemu bude hodit nejlépe.

4. Největší radost ze včelařeni mají ti, kdo mají minimální nároky na užitek z něho.
 Základní Murphyho zákony o tom, kterak vést včelstva:
1. „Vést včelstva“ ve včelaření znamená, že si včely dovedou poradit samy jak přežít, navzdory včelaři.


2. Jednoduché řešení nějakého problému při včelaření se objeví okamžitě potom, když jste nastrojili řešeni obtížné.


3. Kladným výsledkem toho, že jste nic neudělal, když jste byl při řešení nějakého včelařského problému v rozpacích, je uspokojení, že jste aspoň situaci nezhoršil.

4. Jestliže jste na pochybách, jak řešit nějaký včelařský problém, nedělejte nic — problém zmizí sám.

5. Uteplováni včelstev pro přezimování v našich oblastech je vysoce prospěšné proto, aby se včelař zahřál.

6. Je velmi pravděpodobné, že bude pršet v den, kdy plánujete práci se včelami, než v den předcházející nebo následující.
 Murphyho zákony, které ovládají rojeni nebo jeho kontrolu:
1. Roj kteréhokoli jiného včelaře se vždy usadí na nižší větvi.


2. Rojení vážně začíná právě v době, kdy vám dojde zásoba rezervních úlů.


3. Bezpečný způsob jak snížit počet zjištěných rojů na vaši včelnici, je ten, že přijdete-li na včelnici, nikdy roje hledat nebudete.

4. Rojeni včelstev lze úplně eliminovat, budou-li se chovat místo včel kuřata.
 Murphyho zákony, jimiž se řídí chov matek a jejich přidáváni:
1. Matku nejsnáze najdeme, když ji nepotřebujeme nalézt.


2. Nádherný plod objevíte ve včelstvu, o kterém jste se domníval, že je bez matky, a to právě následující den po objednáni nově, drahé

matky.

3. Obtíže s přidáváním nových matek rostou úměrně s jejich cenou.
Murphyho zákony, jimiž se řídí bodáni včel:
1. Naše reakce na včelí bodnuti se zvětšuje úměrně s tvrzením, že včelí bodnutí je pro nás bez účinku.


2. Pečlivě nasazený závoj nás nemůže uchránit před popuzenou včelou, která nás chce bodnout za každou cenu.


3. Rukavice, které by spolehlivě chránily před bodnutím, neexistují.

4. Kotníky a drobné klouby prstů vylučuji feromonům podobné látky, které jsou mimořádně přitažlivé pro popuzené včely.
 Murphyho zákony o vědomostech týkajících se včelaření:
1. Úplná znalost včelařeni je vyloučena, neboť čím více se člověk učí, tím více dochází k poznáni, že se musí učit ještě více.


2. Tou měrou, jak budou vaše vědomosti týkající se včelařeni růst, budou se vaše znalosti včelaření zmenšovat.


3. Když se nakonec naučíte včelám rozumět, vaše včely se změní.

4. Váš absolutně brilantní nápad, který měl zrevolucionovat včelaření, byl již v roce 1851 vyzkoušen Langstrothem a od tě doby publikován ve včelařských časopisech nejméně třikrát.

5. Vždy se najdou aspoň dva odborníci, kteří vám poskytnou zcela protichůdné rady, týkající se jakéhokoli problému práce se včelstvy.
 Murphyho zákony týkající se vybaveni včelaře:
1. Tendence dýmáků uhasnout se zvětšuje s agresivitou včel.


2. Pravděpodobnost, že zapomenete vzít s sebou na vzdálenou včelnici důležitou pomůcku, je úměrná vzdálenosti vaší včelnice od vašeho bydliště.


3. Že se mračí a zvedá vítr, je přímým důsledkem toho, že jste si nasadil ochranný závoj a rozdělal oheň v dýmáku.
 Murphyho zákony, jimiž se řídí produkce medu:
1. Dobrovolní pomocnici se objeví vždy právě v době po vytáčeni medu a jeho plnění do sklenic.


2. Nejvyšší ceny medu se platí právě před nebo potom, kdy jste dodal na trh všechen přebývající med.


3. Včelařením můžete vydělat peníze - až 2 Kčs za hodinu.
 Murphyho zákony pro začátečníky:

1. Včelstva se zkušeným včelařům dodávají mírnější než včelařům začátečníkům.


2. Objednané včelí matky dojdou vždy poštou právě v pátek odpoledne po její poslední roznášce. 
Žádné komentáře:

Okomentovat