MURPHYHO ZÁKONY 42...

Zákony o našich dětech...   a ve stáří se o mě děti postarají...Sustainův investiční zákon:
Dítě je vůbec tou nejhorší investicí, pro jakou se v životě můžete rozhodnout.

Zákon Viktora Koženého:
Vložení větší částky peněz do libovolné kampeličky je v žebříčku rizikovosti až na druhém místě.

Hopeova rovnice:
Při vložení větší částky peněz do libovolné kapeličky máte vždy cirka 1% naděje, že dostanete zpět pět či deset procent vloženého kapitálu.

Maintainova vysvětlivka:
Peníze, které investujete do dítěte, se vám nevrátí nikdy.

Zákon profesora Nourishe:
Je pošetilé domnívat se, že vaše vyživovací povinnost k dítěti končí dnem, kdy dítě dosáhne zletilosti.

Saturační dodatek:
Převážná většina rodičů vyživuje nebo alespoň přiživuje své dítě až do doby smrti.

Undertakerův dodatek:
Vlastní smrti, pochopitelně.

Drownův zákon:
Děti, na rozdíl od koťat, nelze topit beztrestně.

Chargeův zákon:
Argument, že děti vám vaši péči a vaše peníze oplatí láskou a vděčností může obstát maximálně do pěti let dítěte.

Custodyův povzdech:
Většinou ovšem ani to ne.

Parrotův lingvistický zákon:
"Mami" nebo "tati" vám dokáže při troše úsilí říkat i papoušek.

Vysvětlivka dr. Fiba:
V některých případech vyjde zcela nastejno, zda vám říká "mami" nebo "tati" dítě nebo papoušek - ani u jednoho z nich se toto tvrzení nezakládá na pravdě.

Hundův zákon:
Pes vám projevuje svou lásku a vděčnost mnohem častěji než dítě.

Dodatek prof. Langa:
Především vám ji projevuje celý život.

Gobbleův dodatek:
Tedy, pokud mu dáte denně dvakrát nažrat a třikrát s ním obejdete blok.

Ingeritův zákon:
Dospělý pes nikdy nezatouží po vaší smrti, byť by byl univerzálním dědicem.

Thoughtův dodatek:
Dospělé děti to minimálně jednou za život napadne.

Weakův zákon:
Je takřka nemožné být natolik chudým, aby vám děti projevovaly náklonnost čistě kvůli vám samým.

Magreův doplňek:
Takto chudým lidem většinou děti záhy odeberou sociální pracovníci.

Heirův statistický poznatek:
Je dokázáno, že psi si mnohem víc zaslouží stát se univerzálními dědici.

Quarrelův zákon:
Dědí-li dva psi rovným dílem, nikdy mezi nimi nedojde k nechutným tahanicím o majetek.

Filantropův zákon:
Lidé, kteří si zachovali zdravý rozum až do pozdního věku, odkázali svůj majetek vždy na dobročinné účely.

Childlessův dodatek:
Byť většinou nebyli bezdětní.

Propertyův zákon odplaty:
Nemáte-li dostatek zdravého rozumu nebo odvahy k tomu, abyste svůj majetek odkázali na dobročinné účely, může vás trochu uklidnit fakt, že vaše děti se jednou od svých potomků dožijí spravedlivého trestu.

Requitalova vysvětlivka:
To znamená, že potomci vašich dětí jednou také budou nedočkavě čekat na jejich skon.

Gullibleův dodatek:
Nevěřte tomu, že takové vaše děti nejsou.

Monkovo upřesnění:
Pokud nevstoupily do kláštera a nesložily všechny řádové sliby včetně slibu chudoby.

Pauperův zákon:
I velmi bohatí lidé už dokázali díky svým dětem skončit o žebrácké holi.

Varianta ing. Debta:
Nebo ve vězení pro dlužníky.

Snugův bilanční zákon:
Ani jedna z výše uvedených variant rozhodně není receptem na spokojené stáří.

Zákon Indiana Jonese:
Pokud starší lidé litují toho, že neměli děti, jsou buď velmi naivní nebo rození dobrodruzi.

Scoldova výjimka:
Anebo je mrzí, že v podstatě nemají na co nadávat.

Verbotenův zák
on:
Někteří lidé by měli mít rozmnožování zákonem zakázáno.

Dabblerovo upřesnění:
Zejména ti, u nichž vážně hrozí riziko, že zplodí budoucího poslance nebo ministra.

Barrenův preventivní zákon:
Rodiče všech současných ministrů měli být v útlém mládí sterilizováni.

Tyrantova poznámka:
Dříve, než se rozhodnete pro rodičovství, uvědomte si, že kdysi byli ve vaší situaci i Schickelgruberovi, Uljanovovi nebo Džugašviliovi.

Properovo varování:
I když jste venkoncem slušní, čestní a spořádaní lidé, může se něco podobného přihodit i vám.

Temperův dodatek:
Morálně volné vlastnosti většinou nejsou dědičné.

Dodatek doc. Kinda:
Zvláště pokud jde o vlastnosti kladné.

Wickedův dodatek:
Naproti tomu vlastnosti vyloženě záporné jsou dědičné téměř vždy.Žádné komentáře:

Okomentovat