Z... ZNAMENÁ ZÁHON...

Základní, známé založení záhonu...

                                     

Zmíněné záhlaví znamená základní zručnost zdatného zahrádkáře.

Záměrně začnu značně zmateně...

Zobrazený základ- zbetonován zcela zbytečně, zídka zamítnuta.

 

ZÁKLADNÍ ZÁBĚR...ZBYTEČNÝ ZÁKLAD...

(zdůvodněno, zastaveno, zbytečné...)

Záhon zavezeme základní zeminou, zde zemina = zetlelá zelenina+zetlelé zbytky ze záhonů.

 

ZÁBĚR 2...ZUŘIVÍ ZDIVOČELCI...

ZÁBĚR 3...ZDIVOČELCI ZDÁLI...

 

Zkultivovaná zemina = základ záhonu...

Zachycení zeminy...zívačka...zastane zvětralina...

Zničit zarostlé zárodky zeleniny = zplundrovat...

Zavlažení, základní zprofanovaná zahradnická zručnost...

Zakrýt záhon zakrývačkou- zásadně zamítám zpětné zakrývání!

 

ZÁBĚR 4...ZÁHON ZŘEJMĚ ZASYCHÁ...

ZÁBĚR 5

ZÁBĚR 6...ZÁBĚR ZAHRADNÍHO ZASYPÁVADLA ...

 

Zakrývačku zamotat zpod zvětraliny, zvýšíte zatížení základu.

Zasypat zdrcenou zeminokůrou...

 

ZÁBĚR 7

ZÁBĚR 8

ZÁBĚR 9...ZNÁMÉ ZASYPÁVADLO...

 

Zbývá zasadit známé zásadky...

 

ZÁBĚR 10

ZÁBĚR 11

ZÍRÁTE ???

ZÍRÁME...

 Závěrem zbývá zapsat, záhon zaručeně zaroste...za pár...Zkušený zahradník zajisté zahřímá...známé zahradní zákony!

Zato začínající zahrádkář zřejmě zjistí zákonitosti zakládání...

...Zcela zkráceně: začínající zírá, znalec zívá...

Zkonce zdravím zahrádkáře, zahradníky, zakladatele zahradních záhonků...

 

 

                                ...ZAHRADĚ ZDAR...

                                                                           ...začínající zahradní zhotovitel... zřejmě závislý...

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žádné komentáře:

Okomentovat