DOBYTÍ VLTAVSKÉ KASKÁDY 2012...

Neni skutků malých, pouze malých piv tyto skutky lemující ...                                                 ... aneb příběh chalupářský o boji s živly vodními, i děsy lidskými ...

Zastavte, posečkejte a nechte si vyprávět příběh dobrodružný, místy však i dost děsivý, o tom kterak 13 lodníků šlo překonat strach, obavy své a sami nad sebou zvítězili ...


V temný Vltavský jícen dobrovolně nasměrovali lodě své a vstříc nebezpečenstvu vyrazili ...


Však nejedná o příběh komorní, mnohé útrapy je cestou provázeli a bylo i okamžiků rozhodujících ...Však chalupář jest i tvor vodní a neřádu takovému podlehnout nesmí, dokud živ bude ...

Žádné komentáře:

Okomentovat