MY PRACUJEME ...

My taky a co je na tom zvláštního???Každý kdo cestuje MHD nebo jen vidí a slyší určitě asi nepřehlédl plakáty ze kterých se může dozvědět relativně známé skutečnosti : CIKÁN MI NAŘEZAL, VYBÍLIL BYT, či CIKÁNI MI NALOŽILI a další bohužel všeobecně známé skutečnosti. Dvojsmyslná hesla, vzápětí uvedená menším písmem na pravou míru.

Zajisté reklama, které si všimnete na první pohled a možná i z toho důvodu, že s cikánskou "menšinou" má svou zkušenost většina z nás... ,bohužel ale ve většině případů právě tu zápornou...
Společnost IQ Roma, která za kampaní stojí, se rozhodla spustit svůj portál my pracujeme.cz , právě z důvodu aby změnila veřejné mínění a cikány ukázala z té lepší, normální, stránky.
A zvolila k tomu zmíněné dvojsmyslné plakáty a na svých stránkách prezentuje příklady pracujících cikánů, kteří žijí svůj normální život ve společnosti.
To je určitě pěkné a záslužné, jen mi uniká důvod proč toto prezentovat, ale hlavně důvod celé této kampaně. Dokáže snad příklad těch pár normálních cikánů změnit veřejné mínění? To asi určitě ne, a těch otázek bych měl více...

1.Proč se z peněz EU a státního fondu platí kampaně o něčem co by mělo být v civilizované společnosti naprosto normální? (myšleno tím být zaměstnán a pracovat a ne se přiživovat na státu prostřednictvím sociálních dávek...)

Napadá mě pouze dobrý podnikatelský záměr, v dnešní "napjaté době" je toto téma obzvlášť ožehavé a aktuální a dotace na klíčová slova se přímo nabízejí...(menšiny, útlak, rasismus).
Zajímavé by asi bylo vidět vyúčtování firmy za jednotlivé služby, platy zaměstnanců, prostě použití dotačních peněz. Na stránkách jsem se samozřejmě byl podívat, toto jsem tam nenašel, o to více by mě to zajímalo...
Vždyť přece dobrý úmysl by se měl prezentovat a pokud se jedná o naše peníze (ať už státní rozpočet, či fondy EU) není důvod toto nezveřejnit pro větší průhlednost a serioznost celé kampaně...


2.Proč se tyto peníze raději neinvestují do oprav, popř.zlepšení prostředí ve kterém cikáni žijí, právě za jejich vlastní spolupráce?

Protože je to zbytečné? Tato komunita nepřizpůsobivých stejně nepochopí, že má stejná práva, ale především povinnosti jako většina normálních lidí. Že jakoukoliv pomoc berou jako naprostou samozřejmost a povinnost společnosti? Bohužel realita, kterou jsme v nich našimi ústupky a zvýhodněními sami vypěstovali.

Zkuste schválně vysvětlit normálně pracujícímu člověku, který tím že pracuje nemá nárok na státní příspěvky a jen tak tak zaplatí veškeré poplatky, že jeho černý nepracující kolega toto zvládá za přispění státu docela obstojně. Pokud toto zvládnete, pak upalujte do parlamentu, protože tam obchodníky s iluzemi nutně potřebují...

3.Proč se peníze neinvestují do vypěstování vzdělanosti mladých cikánů? A klidně napíšu i "nucené", (příklad neposíláš děti do školy-nedostaneš sociální dávky). Neříká se tomu motivace??

Protože tato komunita, ačkoliv je označovaná za nepřizpůsobivou se přizpůsobila velice dobře? Znalost zákonů dětské beztrestnosti, právo na sociální dávky?
Tak proč to hrotit a posílat děti do školy? Vždyť mohou dělat něco "jiného".
Neříká se tomu vychcanost a přiživování?

4.Proč se za tyto peníze nezřídí v krizových místech kontaktní centra, kde normální cikán těm "nenormálním" nepracujícím bude vysvětlovat jak život funguje, co je finanční gramotnost, co se od nich požaduje a jaký by měli mít vztah ke společnosti?

Protože by o tuto službu nebyl zájem a nikdo by je nenavštěvoval?
Protože by bylo těžké sehnat "normálního"cikána, který by šel proti návyku "své" komunity?
Protože už skupina pro kterou by tyto služby byli primárně určeny svojí strategii už má?
V dnešní době, kdy nastává doba rasismu naruby a mnoho úředníků se bojí ať již rozhodnout v neprospěch cikána nebo mu nedej bože nevyhovět?
Být veřejně označen od pokrytců, kteří o daném problému neví vůbec nic?

Právě těmto rádoby odborníkům a moralistům bych doporučil navštívit realitu ne na "oficiální návštěvě", ale zcela soukromně aby poznali o čem je vlastně řeč. Pokud by jste nevěděli kde hledat, pár tipů vám mohu poskytnout...

Tak nakonec z pár otázek vzniklo je spousty otázek dalších, nechci odsuzovat, soudit ani dělat závěry, ty si musí udělat každý sám.
Chtěl jsem jen vyjádřit svůj názor a nechtěl dělat žádné rozdíly...
Ale i přesto jsem jich pár našel...

Sám jsem naprosto normální pracující člověk (1), který musel (nebo chtěl?) vystudovat střední školu (2), aby mohl dělat zaměstnání kde nebude makat "rukama" (3). Patnáct let jsem měl 3 zaměstnání (4), abych si mohl zvýšit životní úroveň. Spal jsem 3 hodiny denně (5), nikdy jsem nic nedostal a nepobíral jakékoliv dávky nebo přídavky (6). Neexistují pro mě žádné menšiny (7), pouze lidé normálně žijící a lidé kteří cucají stát jak to jen jde...


Na kampaň typu MY PRACUJEME koukám spíše pobaveně, ať už z důvodu dobrého kšeftu z dotací, či jen z obsahu zmíněné stránky...
Argumenty typu: paní Anna pracovala -zaslal nám to šestnáctiletý vnuk Milan Z. jsou na úrovni reklam na zázračné hubnoucí pilulky, kde také vystupuje paní X a pán Y... (přesně toto na zníněných stránkách naleznete)

Možná to stačí evropským úředníkům, možná jejich prodlouženým rukám v podobě "rozdělovačů dotací" normálně myslící člověk se směje, popř. paroduje.....  viz zde  obrázky převzaty z: http://psohlavec.blogspot.cz/2012/07/my-pracujeme.html


Cikánskou problematiku, či spíše problém nemožnosti se přizpůsobit a včlenit do společnosti ještě nikdo nikdy od stolu nevyřešil. Základem jsou generační návyky vytvářené po několik desetiletí, které jedna ani deset kampaní nevyřeší...
Cikáni by měli začít především od sebe a změnit své myšlení a vztah ke společnosti. Není to však záležitost jedné generace, ale minimálně dvou až tří....


Napadá mě taková malá paralela k naší současné politické kultuře a morálce...


Pro ucelený pohled na problém přikládám výňatky z obou stran barikády. Názor ať si každý udělá sám...
Romové pracují a chtějí pracovat – nová kampaň upozorňuje na postoje veřejnosti vůči Romům a ukazuje opak
Praha/Brno, 31.7.2012 - Ve středu 1. srpna odstartuje společnost IQ Roma servis novou kampaň s cílem upozornit na stále se zhoršující postoj české veřejnosti vůči Romům. Projekt s názvem „Romové pracují a chtějí pracovat“, navazující na loňskou kampaň „Neviditelní“, reaguje na situaci, kdy jsou jednotliví Romové stále nucení čelit diskriminaci a ponižujícímu přenosu negativních kolektivních předsudků (mj. jako lidí, jež nepracují, žijí vesměs ze sociálních dávek, pracovat nechtějí, v práci neobstojí ad.) a kdy politická uskupení nacionalistického či populistického ražení zneužívají Romy pro zvýšení vlastní mediální pozornosti (akce v Břeclavi, v Novém Bydžově, Krupce, Brně aj.). Nová kampaň IQ Roma servisu je vystavěna na paradoxech, vtipu i pragmatické pozitivní argumentaci šikovných Romů-jednotlivců. Hlavními nosiči letošní kampaně budou v průběhu následujících měsíců reklama v dopravních prostředcích, internet a venkovní kontaktní akce.
Primární cílovou skupinou kampaně jsou obyvatelé České republiky, tedy široká laická veřejnost. Díky celému marketingovému projektu bude veřejnost seznámena s příklady dobré praxe ze soužití, zaměstnávání a kulturního sdílení mezi majoritou a minoritou se zvláštním důrazem na oblast zaměstnanosti. „Naše kampaň i volba cílové skupiny reaguje na zhoršující se postoj české veřejnosti vůči Romům (př.: http://www.stem.cz/clanek/2195). Postoj zaměstnavatelů je velmi podobný postoji veřejnosti - nedůvěra, podezřívavost, xenofobií předsudky. I když v souladu s legislativním rámcem nelze v České republice diskriminovat, je skrytá diskriminace vysilující zkušeností, se kterou se setkala velká část Romů. Tato skutečnost významně omezuje naději na úspěšnou integraci minority do formálních i neformálních sociálních vazeb, především ve specifických oblastech jako je přístup ke službám spojeným s bydlením a tím pádem i spádovým povinným vzděláváním. Na trhu práce výrazně snižuje na šance jednotlivce Roma/Romky získat důstojné zaměstnání.“ komentuje zacílení projektu ředitelka společnosti IQ Roma servis Katarína Klamková.Schází se nám stále víc a víc příběhů pracujících Romů a lidí, kteří mají zkušenosti s pracujícími Romy
napsal uživatel spravce dne Po, 08/06/2012 - 14:53.

Příběh zaslaný vnukem paní Anny - šestnáctiletým Milanem Z.

Nevím přesně, jak moje babička s prací začínala. Z dětství si pamatuji, že pracovala v břeclavské firmě Gumotex, která se zabývá výrobou nafukovacích lehátek, matrací, autosedaček a člunů.

Tyto stránky vznikly v rámci projektu financovaného z programu Evropského společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu – PROGRESS (2007-2013) a státního rozpočtu ČR.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Informace obsažené v této publikaci nemusí vyjadřovat postoj nebo stanovisko Evropská komise.
IQ Roma servis © 2012. All rights reserved.


EU   Ministerstvo práce a sociálních věcí DSSS Sever

Informační server Dělnické strany sociální spravedlnosti pro severní Čechy

http://www.radnice-litvinov.cz/o-predsudcich-a-praci?ank=21&odp[1]=1

S údajnými předsudky vůči obtížné zaměstnatelnosti cikánů hodlá bojovat kampaň s názvem Romové pracují a chtějí pracovat. Projekt je financován společností IQ Roma Servis, tedy penězi daňových poplatníků. Podle ředitelky IQ Roma Servisu Kataríny Klamkové je postoj zaměstnavatelů velmi podobný postoji veřejnosti – nedůvěra, podezíravost, xenofobie, předsudky.
Ze svého okolí znám osobně několik cikánů, kteří měli možnost nastoupit do zaměstnání, ale s nabízenou odměnou nebyli spokojeni. Proč by prý měli pracovat za nějakých patnáct tisíc, když na sociálce dostanou daleko více díky tomu, že mají početné potomstvo. Není to tedy předsudky zaměstnavatelů, ale často spíše vypočítavostí některých příslušníků této menšiny, že jsou nezaměstnaní. Podotýkám však, že se toto týká někdy i zástupců majority.
Kdo však mnohdy opravdu obtížně shání zaměstnání, jsou nacionalisté. Bylo zaznamenáno již několik případů, kdy byl dotyčný vyhozen, nebo nebyl přijat do práce jen proto, že se aktivně účastnil veřejných akcí, demonstrací, nebo se zaměstnavatel dozvěděl o jeho členství v, současnému systému nepohodlné, dělnické straně. Často se tak stalo i po nátlaku státních bezpečnostních složek, kdy policisté tak dlouho tlačili na zaměstnavatele, až jinak dobrého zaměstnance raději propustil.
Bude zahájena kampaň i na podporu těchto systémem šikanovaných lidí? Směle mohu říci, že určitě ne, neboť ti „neonacisté“ přeci žádná práva v naší rádoby demokracii nemají. A v tomto já osobně spatřuji tu skutečnou diskriminaci.

Závěrem bych měl malou nabídku pro spolupráci na projektu, které bych chtěl rozjet...(samozřejmě s dotací EU jak jinak). Bylo by to hned několik kampaní s různým zaměřením...

pro mladé lidi - MY CHODÍME DO ŠKOLY A NEFETUJEME...

pro lidi středního věku - MY MAKÁME A NEKRADEME...

pro neofašisty - MY PIJEME A NESNÁŠÍME...

pro politiky - MY HLASUJEME A NETUNELUJEME... (ačkoliv s tímto projektem si moc jist nejsem)...
Žádné komentáře:

Okomentovat