MURPHYHO ZÁKONY 11 ...

 Lidé a vztahy...      ...Chybuji tedy jsem...


 

Shirleyho zákon:
Většina lidí si většinu lidí plně zaslouží.

Thomův zákon o svátosti manželství:
Životnost manželství je nepřímo úměrná nákladům na svatbu.

Pravidlo manželského lože:
První usne ten, který chrápe.

Zákon kapitána Pennyho:
Každého člověka je možno nějakou dobu vodit za nos. Některé lidi je možno vodit za nos dlouho, ale nikdo ani na okamžik neoblafne moji starou.

Cheitův povzdech:
Přítel, kterému jsi pomohl v nouzi, si na tebe vzpomene tehdy, až se zase ocitne v nouzi.

Van Royův druhý zákon:
Dokážeš-li rozeznat dobrou radu od špatné, nepotřebuješ žádnou radu.

Jaffeův metazákon:
Jsou věci, o nichž nelze nic zjistit. Nelze ale ani zjistit, které věci to jsou.

Fowlerova poznámka:
Jedinou nedokonalostí matičky Přírody je lidské plémě.

Lippmanova poučka:
Lidé se vždy specializují v oblasti své největší slabiny.

Steelův výklad životní filozofie:
Každý by měl mít nějaké pevné přesvědčení.
Já třeba jsem pevně přesvědčen o tom, že si dám ještě jednu.

Zákony lidských vrtochů:
Každý chce, aby si ho někdo všimnul, ale nikdo nechce, aby na něho lidé civěli.

Zákon pravdy:
Člověk občas narazí na pravdu, většinou se však rychle vzpamatuje a jde dál.

Zákon lži:
Bez ohledu na to, kolikrát už byla určitá lež odhalena, stále zůstává nějaké procento lidí, kteří jí věří.

První zákon životaběhu:
Jakmile děláte to, co jste odjakživa chtěli dělat, máte chuť dělat něco jiného.

Katzův zákon:
Lidé a národy začnou jednat podle zdravého rozumu, teprve až vyčerpají všechny ostatní možnosti.

Liebermanův zákon:
Každý lže, to však vůbec nevadí, protože nikdo nikoho neposlouchá.

Miulesův zákon:
Na čí straně stojíte, závisí na tom, kde právě sedíte.

Bolingův postulát:
Jestliže se cítíte dobře, nedělejte si starosti, ono to zase přejde.

Berrův 2. zákon ve dvou mutacích:
Každý kdo je populární je nutně neoblíbený. Nikdo nemá rád vítěze, který stále jen vyhrává.

Rockefellerův princip:
Nikdy nedělejte nic, při čem by vás mohla zastihnout smrt.

Lidské rozhodování podle J.S.Gilletové:
Já vím vždycky co chci... Já si to jenom často rozmyslím jinak.

Levingstonovy zákony o obézních osobách:
1. Tlustý člověk nabývá na objemu tak, aby zcela zaplnil jakýkoliv oděv, který na sebe vezme.
2.  Tlouštík vždy kráčí středem chodby.

Beifeldův zákon:
Pravděpodobnost, že mladý muž pozná dívku, která by se mohla stát jeho nastávající, pyramidálně vzrůstá, je-li tento muž ve společnosti:
a/ dívky, s níž právě chodí,
b/ své ženy,
c/ lépe vypadajícího přítele s lepším postavením.

První zákon sociogenetiky:
Celibát není dědičný.

Hartleyův druhý zákon:
Nikdy nespi s někým, kdo je ještě větší cvok než ty.

Poznámka průměrného manžela:
To bych vůbec nemohl chodit domů.

Zadrův zákon biomechaniky:
Stupeň pokušení je nepřímo úměrný dosažitelnosti objektu.

Rubyho princip náhodných setkání:
Pravděpodobnost, že potkáte někoho známého, se prudce zvyšuje, jste-li ve společnosti osoby, s níž si nepřejete být spatřen.

Poznatek Mae Westové:
Chybovat je lidské, ale pocit je to božský.

Stewartův zákon retroakce:
Je snazší získat odpuštění, než dovolení.

Drazenův zákon restituce:
Doba nutná k nápravě situace je nepřímo úměrná času, v němž se udála katastrofa.

Pokročilý zákon milostných vztahů:
Když je čím, tak není do čeho.
Když je do čeho, tak není čím.

Dodatek československé mládeže:
A když je i čím, i do čeho, tak není kdy, protože jsme na schůzi.

Zákonitost posunu hodnot:
Pampeliška od milence znamená více, než orchidej od manžela.

Dámský zákon schválnosti:
Člověku se nikdy nelíbí ta věc, na kterou mu stačí kapsa.

Zákon nepříjemného překvapení:
Nic nevypadá zblízka tak hezky, jak to vypadalo z dálky.

První zákon peněžní dynamiky:
Peníze nenadále spadlé z nebe obdržíte vždy současně s nečekanou složenkou na obnos ve stejné výši.

Zákon klimatologický:
Rychlost větru se zvyšuje přímo úměrně s účtem za váš účes.

Rada na dovolenou:
Když si balíte kufry, vezměte si o polovinu méně šatů, zato dvakrát tolik peněz.

Rady pro domácnost:
1. Cokoli se stává poživatelným, když se to dostatečně jemně nakrájí.
2. Když se při vaření něco zpacká, ať do toho vrazíte co chcete, bude to ještě horší.

Ananasový zákon (se všeobecnou platností):
Nejlepší části je téměř nemožné oddělit od těch nejhorších.

Rada tety Sally - murpholožky:
Děvčata, když něco hledáte, nejdřív se podívejte tam, kde byste to nikdy nehledali.

Zákon pohybu neživých věcí:
Veškeré neživé předměty jsou alespoň natolik pohyblivé, aby se vám dostaly do cesty.

Zákon geometrie, působící v domácnosti:
Kterýkoliv horizontální povrch se brzy vertikálně navrší.

Heisenbergův princip nejistoty:
Nelze znát místo uložení všech předmětů současně.
Logický důsledek: Najde-li se postrádaná věc, ihned se ztratí jiná.

Hamiltonovo pravidlo pro čištění oken:
Šmouha, kterou usilovně čistíte, je vždy na druhé straně.

Zákon o rostlinách:
Životnost pokojové rostliny je nepřímo úměrná její ceně.

Dodatek průměrného manžela:
...a přímo úměrná její ošklivosti.

Žádné komentáře:

Okomentovat