MURPHYHO ZÁKONY 7 ...


Neviděl někdo tu složku???   ...Řízení, hospodářství a stát...

  
Princip Watergate:
O korupci ve státní správě se hovoří vždy v minulém čase.

Evansův zákon:
Jestliže zůstáváš klidný, zatímco ostatní ztrácejí hlavu, je to neklamná známka toho, že jsi problém nepochopil.

Heisenbergova relace neurčitosti investic:
Je možno předvídat, jakým směrem se bude vyvíjet situace na trhu, ale nikdo nemá ani potuchy, jak se bude vyvíjet potom.

Horgrenova teze:
Pro ekonomy je reálně existující svět zpravidla pouze výjimkou.

Glymerův recept na úspěch:
Tajemství úspěchu je upřímnost. Až i tu se naučíš předstírat, máš kariéru zaručenou.

Peterův princip:
Každý pracovník postupuje po služebním žebříčku tak dlouho, dokud se neoctne na místě, které není schopen zastávat.
Důsledky:
1. Časem budou všechna místa zastávat pracovníci, kteří nejsou schopni je zastávat.
2. Práci vykonávají výhradně ti pracovníci, kteří na tato místa dosud nepostoupili.

Peterův zákon zastupitelnosti:
Starej se o krtince, hory se už nějak protlučou.

Sparkovo desatero pro vedoucí pracovníky:
1. Dbej na to, abys vždy vypadal důležitě.
2. Snaž se co nejvíce ukazovat ve společnosti důležitých lidí.
3. Z tvé řeči nechť čiší autorita. Ale vyjadřuj se výlučně k evidentním a prokázaným faktům.
4. Nepouštěj se do diskusí! Není-li už zbytí, polož otázku, která nemá s tématem nic společného, a škodolibě přihlížej, jak tvůj společník nechápe, o co ti jde. A v ten okamžik změň téma.
5. Diskuse jiných sleduj s napjatou pozorností! Chyť se nějaké bezvýznamné maličkosti, a tím utni veškerou další debatu.
6. Jestliže se tě tvůj podřízený zeptá na něco důležitého, zatvař se jako bys ho považoval za pomatence. Až sklopí zrak, polož mu tutéž otázku jinými slovy.
7. Vybírej si snažší úkoly, ale vyhýbej se pozornosti lidí a světlům reflektorů.
8. Když opustíš svou kancelář, přidej do kroku, aby tě nemohli oslovit ani podřízení, ani nadřízení.
9. Ve své kanceláři se vždy zamykej. Tím zastrašíš návštěvníky a vyvoláš zdání, jako bys měl nepřetržitě důležitá jednání.
10. Pokyny uděluj toliko ústně. Nedávej písemně nic, co by mohlo být založeno do desek určených k tvému odrovnání.

První zákon modifikace plánu:
Plánovač je uvědoměn o nezbytnosti modifikace plánu přesně ve chvíli, kdy je plán hotov.
 (Zákon známý též pod názvem: Vzpoměli jste si právě včas)

H.L.Menckenův zákon schopnostního vývoje:
Kdo něco umí, ten to dělá. Kdo to neumí, ten to učí a není li schopen to ani učit, pak to řídí.

Jacobsův zákon:
Čím méně určitá organizace produkuje, tím častěji se reorganizuje.

Leeův zákon:
Při jakémkoliv jednání s kolektivem lidí se tito lidé projeví jako větší netýkavky, než člověk původně očekával.

Bralekovo pravidlo úspěchu:
Spoléhej pouze na ty kolegy, kteří jsou svolní v případě nezdaru ztratit tolik, co ty.

Owenova teorie organizační úchylnosti:
Každá organizace má přidělen jistý počet pracovních míst, která jsou obsazována naprosto nevyhovujícími osobami.
Logický důsledek: Jakmile tato osoba odejde, podnik za ni získá náborem jinou, minimálně stejně nevyhovující sílu.

Postův poznatek z praxe:
Neschopnost osazenstva podniku odpovídá neschopnosti vedení.

Geniální jedinec v pracovním poměru:
Žádný šéf si neponechá zaměstnance, který má stále pravdu.

Shapirův zákon odměňování:
Ten, kdo vykoná nejméně práce, dočkává se nejvyššího uznání.

Johnsonův zákon:
Výskyt krátkodobých onemocnění mezi zaměstnanci je nepřímo úměrný celkovému zdraví organizace.

Tillisův organizační princip:
Jestliže nějaký dokument správně založíte, víte sice kde je, ale nikdy jej nebudete potřebovat. Když ho nezaložíte, určitě jej budete potřebovat, ale nebudete vědět, kde je.

Grossmanova výpomocná poučka:
Každý úkol, který by se měl splnit, se měl splnit už včera.

První pravidlo superiorní inferiority:
Nikdy nedej svým nadřízeným znát, že jsi lepší než oni.

Whistlerův zákon:
I když nikdy nevíte, kdo má pravdu, vždycky aspoň víte, kdo za věc zodpovídá.

Žádné komentáře:

Okomentovat