MURPHYHO ZÁKONY 12 ...

Univerzální zákony...      ...zázraky se dějí...   Základní zákon:
Chaos v kosmu neustále narůstá.

Jak pravil Zappa:
Dvě věci na této zemi jsou všudypřítomné: vodík a lidská blbost.

Maashův zákon:
Všechno na světě se daří jen proto, aby se to mohlo každou chvíli obrátit naruby.

Zákon regresivní úspěšnosti:
Vloni bylo všechno lepší.

Relativita času z pohledu P.D.Tracelyho:
Dobré časy pominou strašně rychle, špatné přetrvávají do nekonečna.

Poznatek z Kirkegaarda:
Život lze správně chápat jedině pozpátku, žít ho však musíme jedině dopředu.

Nevyslovitelný zákon:
Jakmile se o něčem zmíníte...,když je to dobré, hned se na to zase zapomene, ...když je to zlé, hned se to stane.

Finagleovo šesté pravidlo:
Nevěřte na zázraky - spoléhejte na ně!

Zákon duality:
Ze dvou možných událostí se vždy přihodí ta méně příznivá.

Nereciproční zákony perspektivnosti:
Negativní vyhlídky mají za následek negativní výsledky.
Pozitivní vyhlídky mají za následek taky negativní výsledky.
Co začalo dobře, skončí špatně.
Co začalo špatně, skončí ještě hůř.

Tvrzení nejstaršího Murphologa, pana Belfoura:
Na ničem na světě tolik nezáleží - a je jen moc málo věcí, na nichž vůbec trochu záleží.

Wolterův zákon:
Když máte čas, nemáte peníze.
Když máte peníze, nemáte čas.

Ruckertův zákon:
Nic není tak malé, aby vám to nemohlo přerůst přes hlavu.

Allenův zákon:
Téměř vždy je jednodušší se do něčeho dostat, než pak z toho vycouvat ven.

Masonův první zákon synergismu:
Ten den, kdy jste hotov za něco dát svou duši, zjistíte, že na trhu je právě duší přebytek.

Ducharmeova poučka:
Příležitost zaklepe vždy v nejméně příhodnou chvíli.

Holtenův výklad:
Pozitivní je člověk jedině tehdy, když jde o něco negativního.

Varování pana Murphyho:
Střezte se dne, kdy nebudete mít na co nadávat.
Žádné komentáře:

Okomentovat