MURPHYHO ZÁKONY 15 ...

Zákony o církvi...         ...být či nebýt...    ...s dětmi v kostele ???
KŘESŤANSKÁ RODINA V KOSTELE


Axiom madame Rettigové:

Máte-li doma maso v troubě, stoprocentně bude kázání dlouhé a ohlášky nekonečné.

Murphyho zákon o dětech v kostele:

V kostele děti vykřikují a všelijak zlobí zásadně do ztichlé atmosféry, nikoli do hřmění varhan.

Dodatek psychoanalytika mgr. Pitválka:

Velcí katolíci by si rovněž někdy s chutí zařvali na ztichlý kostel, jenomže jsou naučeni svůj destruktivní pud potlačovat.

Detailní rozvedení Murphyho zákona o dětech v kostele:

V nejposvátnější a nejusebranější chvíli během bohoslužeb se zpravidla ozve jeden z následujících nežádoucích zvuků:

a) rána způsobená padajícím zpěvníkem či jiným kompaktním předmětem;

b) srdceryvný pláč miminka, které v kočárku ztratilo někde dudlík;

c) dunivé kopání dětských nožek do lavice;

d) skácení paraplete nebo berel (pěkně jedné po druhé) paní X. Y., způsobené vaším čiperným dítkem;

e) pád dítěte pod lavici a následný ohlušující řev;

f) "trouby jerišské" aneb hloubkové čištění ucpaných nosních dutin něčí ratolesti;

g) nevybíravé peskování ministrantů panem farářem, který zapomněl, že nechal zapnutý mikrofon;

h) zvolání benjamínka místní vzorové křesťanské rodiny (během významné pomlky při kázání): "Proč ten pán tolik křičí?!", případně (nejspíše při tiché modlitbě po sv. přijímání): "Mamííí, kdy už bude konec?"

Murphyho zákon promluv pro děti:

Je-li ve farním personálu na výběr z více osob (pan farář, kaplan, jáhen apod.), bude mít promluvu pro děti ta z nich, které to působí největší potíže.

Zdůvodnění pastoralisty doc. Herodesa:

Svou nechuť pracovat s dětmi tak může dotyčný obětovat za přítomné děti, a tím jim prospěje více, než kdyby jej práce s dětmi těšila a on se v ní seberealizoval. Děti si tak alespoň nebudou zvykat na luxus, že k nim někdo mluví srozumitelnou řečí, a budou připravenější na život, hlavně na bohoslužby pro dospělé, kde se s nimi už nikdo nebude mazlit!

Dilema rodin s malými dětmi:

Být, či nebýt s nimi na mši svaté?
- Jestliže tam budou zlobit, budou se na vás všichni zlobit, že tam zlobily.
- Jestliže je necháte doma, vyčte se vám, že je necháváte doma a nezvykáte je na mši svatou.

Závěr anonymního aktivního laika:

Křesťanská výchova se bez trochy randálu prostě neobejde. 

CÍRKEV A VEŘEJNOST

Murphyho zákon otevřenosti církve navenek:

Čím více se církev snaží být otevřená navenek, aby vypadala férově, tím více se proflákne skandálů.

Dodatek prof. Jízlivého:

Bezprostředně po rozmáznutí posledního skandálu lze očekávat, že se bude méně snažit být otevřená navenek.

Pracovní zásada biskupského rady mons. Mlžila:

Dům ze skla ano, ale pokud možno z kouřového.

Komentář tajemníka D. P. Mazance:

Církev je především tajemství a vnitrocírkevní pochody bývají někdy natolik tajemné, že je radno je před zlým světem zatajovat, alébrž je známo, že lidé světa nemají pro tajemství smysl.

Dodatek ing. Strašpytla, ekonoma biskupství:

Ale zatajovat se musí i před zlými katolíky.

Poslední slova kanovníka ThDr. Emila Tutlálka:

Jelikož však nevíme, jak rozlišit dobrých od zlých (a Pán Ježíš nám stejně nedoporučoval takové rozlišování provádět přede žněmi), bude lepší jisté informace zatajovat přede všemi. Například informace o finančních tocích, přítocích a odtocích.
1. dodatek dušpastýře mons. Žehličky:

Hlavně důvěru v Matku církev a její politiku.
2. dodatek mgr. Jízlivého:

Hlavně aby neztráceli ochotu přispívat do sbírek, není-liž pravda?

Poznámka círk. historika prof. Jiráska:

Dodatek první a druhý k zákonům O otevřenosti církve navenek shrnují v podstatě poslední slova prof. Jízlivého - anebo alespoň poslední slova zaznamenaná jeho žáky. Zemřel upálením brzy po vynesení památného výroku.
Neoficiální zdroje blízké Vatikánu šíří zprávu, že se uvažuje o jeho rehabilitaci a následném zahájení procesu blahořečení, zřejmě v kategorii mučedníků.


Žádné komentáře:

Okomentovat