MURPHYHO ZÁKONY 6 ...

Je to červené a nehýbe se to, co je to??? ...Věda...                       


Gordonův první zákon:
Jestliže nemá cenu nějaký výzkum provádět, pak ani nemá cenu provádět jej dobře.

Peerův zákon:
Vyřešení problému změní jeho podstatu.

Harvardův zákon:
Za přísně kontrolovaných tlakových, tepelných a dalších fyzikálních podmínek se živý organismus chová, jak ho to zrovna napadne.

Pravidlo přesnosti:
Jestliže pracuješ na řešení nějakého problému, je velkou výhodou, víš-li předem, oč jde.

Youngův zákon:
Za každý velký objev vděčíme nějakému omylu.
Důsledek:
Čím větší dotace, tím později badatelé k tomu omylu dospějí.

Meskimenův zákon:
Nikdy není dost času na to, aby se to udělalo dobře. Ale vždycky je dost času na to, aby se to udělalo znovu.

Revize kvantového aspektu Murphyho zákona:
Když se něco pokazí, pokazí se všechno naráz.

Schnatterlyho souhrn logických důsledků:
Jestliže něco nemůže dopadnout špatně,stejně to dopadne špatně.

Rozšířený Murphyho zákon:
Řetězec nepříjemných událostí se zpravidla uspořádá v co možná nejméně příznivém sledu.

Kohnův logický důsledek:
Dva za sebou jdoucí průšvihy jsou vždy teprve začátek.

O`Toolova poznámka k Murphyho zákonu:
Murphy byl optimista.

Hillovy připomínky k Murphyho zákonu:
1. Jestliže tím, že se něco kazí, můžeme o hodně přijít, pak si musíme dát zatraceně pozor.
2. Jestliže touto změnou nemáme co ztratit, dopřejme si klid.
3. Jestliže naopak můžeme touto změnou všechno získat, dopřejme si klid.
4. Jestli je nám to fuk, pak je nám to fuk.

Silvermanův paradox:
Může-li se zvrtnout Murphyho zákon, pak se taky zvrtne.

Naglerův výklad původu základního Murphyho zákona:
Murphyho zákon nebyl objeven Murphym, nýbrž jiným člověkem téhož jména.

Farnsdickův logický vývod:
Když věci dospějí od desíti k pěti, cyklus se začne opakovat.

Základní pravidlo pro laboranty:
Když už nerozumíš tomu co děláš, dělej to aspoň precizně.

Finagleova osmé pravidlo:
Týmová práce má nesmírný význam. Skýtá možnost svalit odpovědnost na jiné.

Finagelovo krédo:
Věda se nemýlí. Nedejte se mást fakty.

Stručný průvodce moderní přírodovědou:
1. Je-li to zelené, nebo se to hýbe, je to biologie.
2. Jestliže to zapáchá, je to chemie.
3. Nefunguje-li to, je to fyzika.

Lermanův zákon o technice:
Kterýkoliv technický problém je možno vyřešit, je-li k dispozici dostatek času a peněz.

Lermanův dodatek:
Dostatek času a peněz není k dispozici nikdy.

Pátý zákon spolehlivosti:
Mýlit se je lidské. Ale něco dokonale zašmodrchat je možné pouze s pomocí počítače.

Felsonův zákon:
Krást myšlenky od jedné osoby je plagiátorství, krást myšlenky od mnoha lidí je výzkum.

Zákon velkého objevu:
Na objevné řešení přijdete jedině vzápětí po tom, co daný problém vyřešil někdo jiný.

Foxův axiom:
Problém se časem může vytratit, avšak lidé kteří pracují na jeho řešení přetrvávají.

Higdonův zákon:
Správný úsudek vychází ze zkušenosti.
Zkušenost vyplývá z nesprávného úsudku.

Finagelův první zákon:
Jestliže se experiment vydaří, pak určitě něco nebylo v pořádku.

Faktor marnosti:
Žádný experiment nelze považovat za naprostý nezdar - vždy může totiž posloužit jako varovný příklad.

Mayerův zákon:
Je velmi jednoduché něco zkomplikovat, zato bývá značně komplikované něco zjednodušit.

Lunsfordovo pravidlo vědeckého úsilí:
Jednoduché vysvětlení vždy následuje až po složitém řešení.

Rudnického princip nobelovských objevů:
Jedině ten, kdo má absolutní znalost o zkoumaném jevu, může jej vysvětlit tak, aby jej nikdo jiný nepochopil.

Gioiova teorie:
Osoba s nejmenšími znalostmi má obvykle nejvíce co říci.

Hanggiho zákon:
Čím je váš výzkum triviálnější, tím více lidí se o něm dočte.

Sweeneyho zákon:
Délka výzkumné zprávy je nepřímo úměrná dosaženému vědeckému pokroku.

Parkinsonův 6. zákon:
Pokrok ve vědě je nepřímo úměrný počtu vycházejících časopisů.

Hornerův postulát pro obě ruce levé:
Získaná zkušenost je přímo úměrná zničenému zařízení.

Dvě definice komise pro vědeckou činnost:
1. Odborná komise je dvanáct lidí, kteří dělají práci jednoho člověka.
2. Odborná komise je jediná známá forma života s dvanácti žaludky a bez mozku.

Inaugurační zákon:
Odborníkem je ten, kdo přichází z jiného města.

Kerr-Martinův universitní zákon:
A. Při projednávání vlastních problémů se pracovníci fakulty projevují jako nejzarytější konzervativci.
B. Při projednávání problémů druhých lidí se projevují jako ti nejextrémnější liberálové.Zlaté pravidlo umění a vědy:
Ten, kdo má zlato, určuje pravidla.

Zákon prvotřídní kvality:
Dobře zaběhnutá formulace chatrné zásady je vždy působivější než první formulace znamenité zásady.

Zákon Cohenův:
Důležitější než fakta je to, jak je pojmenuješ.

Weberova definice:
Odborník ví stále více o stále menším počtu věcí.
Důsledek:
Nakonec ví opravdu všechno o ničem.

Murphyho zákon termodynamiky:
Všechno se zásadně zhoršuje pod tlakem.

Poulsenova prognóza:
Jestliže se něco nechá běžet na plný výkon, určitě se to poláme.

Aignerův axiom:
Bez ohledu na to, jak dobře vykonáváte svou práci, nějaký váš nadřízený se už postará, aby vaše výsledky byly patřičně zmírněny.

Grossmanova chybná citace H. L. Menckena:
Na všechny složité otázky existují jednoduché, snadno pochopitelné nesprávné odpovědi.

Frothinghamův 4. zákon:
Urgentnost věci je vždy nepřímo úměrná její důležitosti.

Salvatorův zákon:
Když už jste vyzkoušeli všechno možné i nemožné, a neuspěli jste, zkuste ještě to, co navrhoval šéf.

Murphyho paradox:
Udělat něco obtížným způsobem je vždy snažší.

Engův princip:
Čím se něco snadněji udělá, tím obtížněji se to pak mění.

Lacklandovy zákony:
1. Nikdy nebuď první.
2. Nikdy nebuď poslední.
3. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně.

Murphyho 4. logický závěr:
Udělat cokoliv blbuvzdorným je nemožné, protože blbci jsou ohromně vynalézaví.

Perrusselův zákon:
Žádný pracovní úkol není tak jednoduchý, aby se na něm nenechalo nic zkazit.

Juhainův zákon:
Kompromis je vždy nákladnější než kterákoliv ze dvou původně navržených alternativ.

Zákon pana Coopera:
Stane-li se, že nerozumíte určitému slovu v technickém spise, klidně to slovo ignorujte. Uvidíte, že text bude dávat smysl i bez něho.

Fahnenstockovo pravidlo pro případ nezdaru:
Když jste napoprvé neuspěli, okamžitě odstraňte veškeré důkazy o svém nezdařilém pokusu.

Loweryho zákon:
Když se vám něco zasekne, pomozte tomu  násilím. Jestliže se to ulomí, je jasné, že to tam stejně nemělo co dělat.

Platový axiom:
Zvýšení platu je vždy právě takové, aby vám stouply daně, a právě tak malé, abyste je na čistém platu ani nepoznali.

Korekce přísloví Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí:
Když přijdete moc brzy, akce bude zrušena.
Když přijdete na sekundu přesně, budete muset čekat.
Když se opozdíte, přijdete zas až moc pozdě.Žádné komentáře:

Okomentovat